Nabídka výletů a vybavení

Individuální plavba

Ke všem plavbám je vystavena stejná smlouva doplněná o dodatek o snížení odpovědnosti za škodu.