Nabídka výletů a vybavení

Individuální Plavba

Ke všem plavbám je vystavena stejná smlouva doplněná o dodatek o snížení odpovědnosti za škodu.