- lodě vydáváme mezi 9 a 12 hodinou, pokud není domluveno jinak

- doplatek na místě pouze v hotovosti

- před vstupem do kanceláře žádáme kapitána plavby, aby věděl přesný počet lodí a vybavení

- změny vybavení: pádla, vesty, barely lze upravovat i v den výjezdu, změny v plavidlech nám hlaste neprodleně, mailem

- stav vody a podmínky pro splutí najdete zde

-  při rezervaci je místo cíle pouze orientační, v den navrácení lodí nám do 11 hodin voláte a upřesníte místo a čas předání

- sběrná místa bez poplatku - Rabí (vlevo před silničním mostem), Horažďovice (vlevo kemp Lipky), Katovice (vlevo kemp Otavský ráj), Strakonice (vpravo kemp Podskalí), Písek (vlevo nad Václavským jezem). Ve Velkých Hydčicích nemáme výdejní ani sběrné místo (v případě výjezdu do V. Hydčic poplatek 500,- Kč).