Nabídka výletů a vybavení

Jednodenní plavby

jednodenní plavby

Individuální plavba

Vícedenní plavby

vícedenní plavby

Ke všem plavbám je vystavena stejná smlouva doplněná o dodatek o snížení odpovědnosti za škodu.

Školy a firmy

výlety pro školy a firmy

Vybavení

vodácké vybavení