Kilometráž řeky Otava

112,9 soutok Vydry (vp) a Křemelné (vl) Čeňkova Pila vp  vp (627 m n. m.) nasedat jen na vyznačeném místě
112,7 peřej u ostrova WW III +, následují souvislé peřej až do Rejštejna
111,5 peřej u nové opěrné zdi silnice !! + 400 m Pavlova louka vp
110,7 peřej do „S“ s balvanem uprostřed
110,3 c peřej
109,4 býv. most, peřej býv. Myší domky vp  Rýžovní p.
109,1 peřej do „S“ velký válec vp !! cvičné místo
108,3  vl + 400 m býv. jez Klašterský mlýn N vl peřej
107,8 s Rejštejn vp  vp  Klášterský mlýn  vl   vp  Losenice, konec území NP Šumava a omezení, začátek Omezení v CHKO, NP Šumava
107,6 peřej s válcem vp u skály !!
107,2  RS
106,6  v 1,2 N vl !! Radešov + 250 m c
106,3  Radešov  vp   (545 m n. m.)
103,4 s Anín vl  vl
102,8 peřej u silnice, zúžení koryta, balvany !!
102 několik  stp   vp + 300 m  Anín I vp vl
101  Nové Městečko vl, Nové Městečko 400 m vl
100,5  Anín II vp  vp
99,7  s [145] se zbytky jezu  Dlouhá Ves 500 m vp  1 km vp konec Omezení v CHKO, NP Šumava
98,9  v 0,9 !! Dlouhá Ves vp  Tento jez je v databazi suche jezy.cz
97,6 s Dlouhá Ves 1,5 km vp
95,4  v 0,9 !! jez Páteček, přepad z Volšovky vp p Červené Dvorce vl
94,9  stp  + 400 m  stp 
93,5  chatová osada Luh vl + 100 m p stadion a koupaliště vl
92,8  1.5.2000 N vl !! Na Fufernách kameny pod jezem  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
92,6 s Sušice [171]  Volšovka, Sušice vp vl  vp vl  vl  vp
92,3 p a  v 1,4 N vl !! Panský jez
91,8 s  vp  stp 
91,6  v 0,4 jízek Solo !! + 200 m kam. práh  p
89,6  Sušice 500 m vl  (460 m n. m.)  + 50 m ž [185]
89,5  v 0,6 !! N vp Malá Chmelná 600 m vp
88,9  přepad z Ostružné
87,9  náhon z Ostružné + 400 m  Dobršín vl
85,6 několik kam. prahů 
85,1 s + 250 m s Čepice vl  vl
83,0 Žichovice vp  600 m vp  Žichovice 500 m vp
82,9 hráz přepadu vp
82,6 s Rabí 1 km vl  Rabí 1 km vl Žichovice 500 m vp
82,3  v 1,1 N vl Podrabský mlýn  chatová osada vl
78,2  sejpy vl + 800 m zbytky jezu 
76,9 p Velké Hydčice vp  vp  V. Hydčice 300 m vp
76,5  u hřiště, Velké Hydčice vp Malé Hydčice vl
75,2  v 1,3 dl N vl Prácheň  Prácheň 1 km vp  vp
73,2  Pod Práchní vl  Lipky vp
73,1  v 1,1 N vp !! Rosenauer za VV !!  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
72,6 ž [185]   vp (416 m n. m.) + 50 m s Horažďovice vl  vl Horažďovice 1 km vl
72,4 s + 100 m  v 1,8 X jez Mrskoš  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
71,2  v 1,1 N vl jez Jarov !!
70,8  v 0,8 Svaté Pole !! za VV Nebezpečný úsek  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
70,7  stp  !!
68,2  jez Kozlov v 1,2 N vp  vp
67,7 s Střelské Hoštice vl  vl Kozlov 500 m vp  Stř. Hoštice 2,5 km vl
67,6  v 1,9 N vl  vp + 200 m rozvalený  stp  stř.
65,3  v 1,4 N vl !! Horní Poříčí vl  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
64,2  v 1,3 N vp !! Dolní Poříčí vl  vl  D. Poříčí 1 km vl
64 s Dolní Poříčí vl + 800 m ž [190]
62,9  Březový p.  Žižkův most 150 m vl, Kněží hora 500 m vl
61,4  v 2,1 N vl !! Katovice vl
61,3  Ostrovec vl   (398 m n. m.) Katovice vl  vp vl  vl  Katovice 800 m vp
60,9 s [172] Katovice vp vl  vp
60,6  Novosedlský p.
59,2  Střela 1 km vl + 200 m  kam stp 
58,4  stp  + 300 m  Myslivna vl
56,6 hráz přepadu vl + 50 m  stp  cvičná peřej 150 m
56 p  Podskalí vp  vp  Otava 100 m vl
54,9  v 2,9 X Pětikolský jez  vl  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
54,6 s [22] Strakonice vp vl  vp vl  vp  Strakonice 1 km vp  Volyňka
54,4  potrubí + 300 m s
53,9  X sklápěcí stabilizační jez Na Křemelce, je-li sklopen je  (není vůbec patrný), za SV a MV v až 1 m a !!X  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
53,4  kam stp  koupaliště vp s [4]  vp
53 ž [208] + 600 m  stp 
51  v 0,8 N vl !! Slaník 1 km vl
50 Slaník vl  vl
48,1 c Přešťovice 600 m vl + 600 m  stp 
45,5  v 1,3 N vl Štěkeň
45,4  Otava vl  vl Štěkeň 500 m vl  500 m vl
43,6  v 1,6 N vp !! Přeborovice vp
43,3 s Čejetice vp  vp  Čejetice 500 m vp
40,8  v 0,9 N vl !! jez Pangl
40,1  v 2,1 N vp !! jez Jirkal Sudoměř 1 km vp  1 km vp  Sudoměř 1,5 km vp pomník J. Žižky 3 km vp
38,9 Kestřanská peřej WW II 200 m 2 kam. prahy 
37 s Kestřany vl Lhota U Kestřan vp  1 km vl
34,8  v 1,3 !! Zátavský mlýn Zátaví 200 m vl
33,4 kam stp 
32,8  Blanice  Na soutoku vp  (362 m n. m.)  vp Putim 1,5 km vp  1,5 km vp Putim 2,5 km vp
31,1 s zalesněné údolí 2 km
27  v 1,7 N vp !! Václavský jez Písek vp  vp vl (358 m n. m.)
26,4 ž [200] + 50 m s [20] Šrámkův  Písek zast. 700 m vl
26,1 ostrov + 100 m p Písek vl vp  vp  Písek 1,5 km vp
25,8  v 1,4 N vp X!! Podskalský jez
25,5 p  gotický kamenný most
25,2  pod s v 1,2 N vp !!X  vp vl přenášení přes  Tento jez je v databazi nebezpecne jezy.cz
24,7 p + 700 m s Pražské předměstí vl Písek vp
19,4  potrubí  v 1,0 N vp !! Heringův (Topinkův) mlýn  (353 m n. m.) začátek max. vzdutí VD Orlík
19,3  Vrcovice vp Vojníkov 2,5 km vp  Vrcovice 3 km vp
18,9  rozvalený , normálně pod vodou U Cajsů
18,6  Sulan rozvalený , běžně pod hladinou
17,1  Smetiprach, téměř vždy pod hladinou
14,6 Jistec vl  vl (352 m n. m.)  Vráž u Písku 2 km vl
7,2  Lomnice (zátoka)
5  Sv. Anna vp chaty vl
3,6  RS vl  vl
2,6 s [121] vysoký, Zvíkovský most Zvíkovské Podhradí 1 km vp  2 km vp
0,3  vp  Zvíkov vp
0  do Vltavy na ř. km 169,1 (352 m n. m.)  Červená nad Vltavou 12 km vp

 
Kilometráž byla převzata z webu http://www.kilometraze.cz/ se souhlasem autora. Tímto mu díky :-)